Shinobi Clash - ناروتو کلش

برای جابجایی اکانت بازی ناروتو کلش، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.

بعد اطلاعات زیر را به همین ترتیب ارسال کنید:


1) نام اکانت قدیم / شناسه کاربری:

2) نام اکانت جدید / شناسه کاربری:

3) چه موقع و از کدام شهر بازی قبلی را شروع و نصب کردید:

4) چه موقع و از کدام شهر آخرین بار وارد بازی قبلی شدید:

5) تا به حال از اکانت قدیم خرید داشته اید؟ (درصورتی که خرید داشتید آخرین توکن خریدتان را ارسال کنید):

6) چقدر الماس در اکانت قبلی داشتید؟

7) مدل دستگاهی که بازی روی آن نصب است چیست؟ (سازنده و مدل) ( اگر گوشی را عوض کرده اید سازنده و مدل گوشی قدیم و جدید را ارسال کنید):


*شناسه کاربری را میتوانید در صفحه انتخاب اسم ببینید*