پیگیری خرید


لطفا اطلاعات زیر را جهت پیگیری خرید ارسال نمایید:


1) آیدی بازی (از قسمت تنظیمات میتوانید بدست آورید)

2) اسمی که در بازی انتخاب کردید

3) آیتم خریداری شده (مشخصات بسته ای که خریداری کردید)

4) تاریخ دقیق خرید

4) توکن خرید شما


برای بدست آوردن توکن خرید لطفا مراحل زیر را انجام دهید:

وارد کافه بازار شوید، پایین صفحه یک فلش رو به پایین وجود دارد با عنوان "برنامه های من". روی آن کلیک کنید.

بالای صفحه یک منو با نام خرید شده ها وجود دارد. روی آن کلیک کنید.

سپس در صفحه جدید روی تراکنش ها کلیک کرده و از ستون توکن، شماره آنرا ارسال کنید.